Brist på auktoriserade tävlingsfunktionärer

Bruks och Lydnad

Brist på auktoriserade tävlingsfunktionärer

I ett försöka att råda bot på bristen av auktoriserade tävlingsfunktionärer i distriktet har vi beslutat att följande utbildningar, under 2023, kommer bekostas av distriktet

  • Tävlingssekreterare i bruks och lydnad
  • Tävlingsledare i bruks och lydnad
  • Domare i bruks och lydnad 

För att detta ska bli av behöver ni på klubbnivå leta reda på lämpliga kandidater bland era medlemmar. 

Mer info och förkunskapskrav finns listade i dokumenten längre ner på sidan.

Vi vill ha era anmälningar genom eran lokalklubbsstyrelse senast 30 november för att ha tid att boka upp kursledare m.m.

Kursstart beräknas till efter nyår, lämpligen kan de teoretiska bitarna klaras av innan tävlingssäsongen drar igång.

Vid frågor kontakta

Utskottet Prov & Tävling
Daniel Halvarsson
Värmland-Dals distrikt
Sammankallande Utskottsgrupp Bruks & Lydnad