Schäfer som söker i en bils motorhuv
Schäfer som söker i en bils motorhuv
Schäfer som söker i en bils motorhuv

Inbjudan till domarutbildning i SBK Specialsök

Utbildning

10 mar - 10 sep10 mar - 10 sep

09:00 - 00:0009:00 - 00:00

Svenska Brukshundklubben Svenska Brukshundklubben

Projektgruppen för SBK Specialsök bjuder in till domarutbildning.

Om utbildningen

Utbildningen innehåller en teoretisk del som genomförs via SBK Utbildning på webben och en praktisk del som genomförs genom två fysiska block. Antalet platser på utbildningen är begränsat.

Första fysiska blocket kommer att genomföras 10–12 mars och block två som även inkluderar examination är 8–10 september. Utbildningen äger rum i närheten av Stockholm. Det är bra om man kan ha med och använda sin egen hund vid olika övningar.

Kursplan och behörighetskrav

För mer information om utbildningen var god se kursplanen.

Den sökande ska uppfylla följande krav för att vara behörig till utbildningen:

 1. medlem i SBK,
 2. uppfylla minst ett av följande två alternativ:
  • auktoriserad Provledare SBK Specialsök och har arrangerat flera prov,
  • inom sin anställning vid svensk myndighet utsedd att kontrollera och godkänna tjänstehundekipage inom specialsök för tjänstgöring,
 3. rekommenderad av klubbstyrelse eller av projektgruppen samt
 4. deltagit på minst två prov i SBK Specialsök eller motsvarande inom myndighet.

Krav för att fortlöpande upprätthålla auktorisationen framgår av gällande kursplan. För närvarande krävs medlemskap i SBK, tjänstgöring som domare vid minst två registrerade prov i SBK Specialsök inom de senaste 12 månaderna, godkänt resultat på av projektgruppen beslutade uppdateringsutbildningar och deltagande vid domarkonferens minst vartannat år.

Anmälan

Medlem i SBK som uppfyller behörighetskraven kan anmäla sig till utbildningen. Projektgruppen genomför uttagning av anmälda deltagare och beslutar vilka som ska antas till utbildningen med utgångspunkt från lämplighet och färdighet för domarrollen. Domare i SBK Specialsök tillhör förbundet som står för kostnaden. Deltagare kan bli återbetalningsskyldig om man avbryter utbildningen utan skäl som styrks av läkarintyg.

Anmälan sker via formuläret nedan senast den 31 januari 2023.
I samband med anmälan ska följande bifogas:

 • Rekommendation från klubbstyrelse
  Rekommendationen ska vara ett underskrivet protokoll eller protokollsutdrag alternativt ett rekommendationsbrev underskrivet av ordförande (se blankett här). Det går bra att fotografera eller scanna intyget.

Problem med anmälningsformuläret?

Här följer några tips på vad som kan vara orsaken och hur det kan åtgärdas:

 • Du behöver inte bifoga eller skicka intyg på närvaro vid prov. Vi kollar upp det.
 • Kontrollera att du har fyllt i alla obligatoriska fält (markerade med en stjärna).
 • När du har skickat in formuläret ska du få ett mejl som bekräftelse. Om du inte får det är troliga orsaker:
  • Mejlet har fastnat i ditt skräppostfilter
  • Mejladressen kan var fel ifylld – försök igen
  • Något obligatoriskt fält är tomt – försök igen

Frågor

Vid frågor mejla till sbkspecialsok@brukshundklubben.se