Fotograf: Christian Björses
Fotograf: Christian Björses
Fotograf: Christian Björses

Krisberedskapsveckan 2022

Förbered dig på kris

Övrigt

26 sep  - 02 okt26 sep - 02 okt

00:00 00:00

Svenska Brukshundklubben Svenska Brukshundklubben

Myndigheten för samhällsskydd och beredskapMyndigheten för samhällsskydd och beredskap

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Årets kampanj har temat mat.

Motståndskraft

Samhället har det största ansvaret för att vi ska ha en beredskap för kriser. Men du behöver också göra din del för att stärka Sveriges motståndskraft. Att ha hemberedskap innebär att kunna klara sig utan samhällets hjälp i en vecka. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som har hänt.

Hemberedskap

Att ha mat hemma som fungerar att använda vid kriser och krig är ett av tipsen för en god hemberedskap. Krisberedskapsveckan vill i år sätta fokus på hoten mot vår matförsörjning, men framförallt på hur vi tillsammans kan stärka den.

Krisberedskapsveckans grundläggande idé

Det finns tre återkommande mål med Krisberedskapsveckan:

  • att fler privatpersoner reflekterar över hur de kan lösa vardagen vid kris och krig

  • att fler privatpersoner skaffar sig en egen beredskap

  • att den lokala riskkommunikationen utvecklas

Krisberedskapsveckan signalerar att varje människa är en viktig resurs i vårt lands samlade förmåga att möta olika hot.

Förbered för kris med rätt hemberedskap.
Lär dig preppa för en vecka!