Hundar som sitter på rad i fallande storleksordning.
Hundar som sitter på rad i fallande storleksordning.
Hundar som sitter på rad i fallande storleksordning.

Specialklubbskonferens 2023

Svenska Kennelklubben

Möte

28 jan  - 29 jan28 jan - 29 jan

09:00  - 15:0009:00 - 15:00

FörtroendevaldFörtroendevald

Svenska Brukshundklubben Svenska Brukshundklubben

Svenska Kennelklubbens centralstyrelseSvenska Kennelklubbens centralstyrelse

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse kommer som representanter för Kennelklubbens största specialklubb att delta på Svenska Kennelklubbens Specialklubbskonferens 2023.

På Svenska Kennelklubbens specialklubbskonferens träffas representanter från specialklubbar och länsklubbar för att diskutera aktuella och angelägna frågor samt samlas inför kommande Kennelfullmäktige (KF).