Årsmöte Svenska Bouvierklubben

Möte

12 mar 12 mar

13:00  - 14:3013:00 - 14:30

För att så många som möjligt ska ha möjlighet att delta på årsmötet har styrelsen beslutat att avhålla årsmötet 2023 som ett digitalt möte via Zoom den 12 mars klockan 13.00.

Årsmötet följer fastställd dagordning enligt stadgan.

Dagordning, verksamhetsberättelse och övriga årsmöteshandlingar återfinns nedan. Valberedningens förslag finns utlagt på hemsidan.

Anmäl ditt deltagande till sekr@bouvierklubben.com senast den 1 mars 2023. Länk till Zoom-mötet med instruktioner skickas via e-post ca en vecka innan mötet.

 

Hjärtligt välkomna till årsmötet.

Årsmöteshandlingar Svenska Bouvierklubben 2023