Hund på agilitytävling i slalommomentet
Hund på agilitytävling i slalommomentet
Hund på agilitytävling i slalommomentet

Palmhoppet

Trelleborgs Brukshundklubb

Tävling/prov

Inbjudan till agilitytävlingen bifogas. Anmälning och betalning sker via https://agilitydata.se/taevlingar/lopplista/ Sista anmälan 30 april

Välkomna till Palmhoppet 2023 - dubbel klass 1
När: Den 20/5 på Trelleborgs brukshundsklubb - Gislövs
Strandväg 209.
Underlag: Gräs, utomhus. Vi kommer att ha två banor, men
köra på en åt gången.
Domare: Magnus Andkvist

Tävlingsledare: Camilla Sandberg -
Sandbergcamilla31@yahoo.com
Pris: Rosett/choklad till alla som tar pinne. Pris till 15% av
startfältet.
Hjärtligt välkomna!


1.11 Förarens skyldigheter: ”Föraren är skyldig att väl känna till och följa de regler och anvisningar som utfärdas för agilitytävlingar samt de ytterligare anvisningar som meddelas. ” . 3. Ansvar: ”Arrangerande klubb fritar sig och
sina funktionärer från allt ansvar för skada eller förlust som kan uppstå för hundägare i samband med utställning, prov, tävling eller beskrivning.
Detsamma gäller skada som förorsakats av hund under pågående utställning, prov, tävling eller beskrivning.