Ulrika Wallin
Ulrika Wallin
Ulrika Wallin

Upp och hoppalopp- Sommar

Distanslopp med Upp och hoppa under två dagar i juli.

Övrigt

09 jul  - 10 jul09 jul - 10 jul

06:00  - 23:5506:00 - 23:55

1 tillfällen1 tillfällen

40 kr40 kr

Svenska Brukshundklubben Svenska Brukshundklubben

Britta AgardhBritta Agardh

I Facebook-gruppen Upp och Hoppa Sund med hund kan du ta del av träningsprogram, nivå gul (1 km), grön (2 km), blå (5 km), röd (7,5 km) och svart (10 km) under 8 veckor. Vi avlutar träningsperioden med ett distanslopp. Mer information och anmälan: https://info.raceone.com/svenska-brukshundklubben2022