Regler för arbetsrum

Svenska Brukshundklubben har tagit fram regler för de arbetsrum som våra medlemmar har tillgång till.

Policy arbetsrum

Arbetsrum är ett webbaserat forum, öppet för samtliga medlemmar inom organisationen, som kan användas för att förmedla information i slutna utrymmen med inbjudna medlemmar. Arbetsrummen får inte användas i privata syften eller ändamål.

Även då arbetsrummen är lösenordsskyddade för obehörig åtkomst ska försiktighet tas vad gäller publicering av personuppgifter som är av sådan art att de kan anses känsligt och står i strid med personuppgiftslagen och/eller svensk lagstiftning. Den som administrerar ett arbetsrum har skyldighet att se till att detta efterlevs.

Felaktigt utnyttjande av arbetsrummen ska, per omgående, informeras Svenska Brukshundklubbens personuppgiftsombud och/eller IT-ansvariga. Huvudadministratörer i systemet äger rätt att kontrollera innehållet i arbetsrummen samt, i de fall det finns behov, moderera inlägg och publicering. Vid upprepande missbruk tilldelas den publicerade parten en varning. Sker ingen åtgärd stängs publicerande part av. Vid publicering av data som strider mot svensk lagstiftning sker en anmälan till berörda myndigheter.