Funktioner

Inom Svenska Brukshundklubbens exteriörbeskrivning finns flera olika funktionärsroller.

Arrangör - exteriörbeskrivning

Arrangör exteriörbeskrivning är den lokal- eller rasklubb som genomför beskrivningen.

Exteriörbeskrivare

Exteriörbeskrivaren ska godkänna respektive underkänna hundars exteriör för erhållande av korningstitel.

Arrangör - korning

Arrangör korning är en lokal- eller rasklubb som arrangerar både mentaltest och exteriörbeskrivning vid ett och samma tillfälle.