Arrangör - exteriörbeskrivning

Exteriörbeskrivning kan arrangeras både ihop med mentaltest eller som ett separat arrangemang.

Om exteriörbeskrivning

Från 2017 erbjuder Svenska Bruskhundklubben exteriörbeskrivning för hundar i två olika ålderskategorier.

Exteriörbeskrivning är en noggrann och detaljerad genomgång av hunden där exteriörbeskrivaren redovisar hundens exteriör på ett protokoll som är gemensamt för alla bruksraser.

Läs mer om exteriörbeskrivning.

Arrangera exteriörbeskrivning

En exteriörbeskrivning kan hållas för alla hundar av brukshundras som fyllt ett år. Förfarandet för att anmäla och rapportera exteriörbeskrivningen är dock olika beroende på hur gammal hunden är. Det finns ingen övre åldersgräns för att göra exteriörbeskrivning.

Från 12-17 månaders ålder

Exteriörbeskrivning för hundar 12-17 månader kan arrangeras vid samma tillfälle som för hundar 18 månader och äldre. Anmälningsförfarandet för de yngre hundarna håller på att arbetas fram för närvarande och mer information kommer så fort det är klart.

Dessa resultat registreras enbart av Svenska Brukshundklubben.

Från 18 månaders ålder

För att arrangera exteriörbeskrivning för hundar äldre än 18 månader lägger arrangören ut tillfället i SBK Tävling där all anmälan, betalning och resultatredovisning i form av godkänd eller ej godkänd sker. Protokollen skickas till kansliet för vidarebefordran till respektive rasklubb för inregistrering av de detaljerade uppgifterna i Lathunden.

Dessa resultat registreras av Svenska Kennelklubben i Hunddata. För att kunna erhålla titeln korad måste hunden ha en godkänd exteriörbeskrivning från 18 månader och ett godkänt mentaltest (MT2007).

Observera att det finns två olika resultatlistor berorende på hundens ålder.

Arrangera korning

I korning ingår ett mentaltest och en exteriörbeskrivning. Det går bra att arrangera varje del för sig, mentaldelen respektive exteriördelen eller båda vid ett tillfälle.

Länk till regler för korning där exteriörbeskrivning ingår.