Regler och anvisningar

Här hittar du de regler och anvisningar som godkänts av Svenska Kennelklubben för korning enligt mentaltest (MT2007) och exteriörbeskrivning (från 18 månader).

Regler korning

Korningen är uppdelad i två delar, ett mentaltest (MT) och en exteriörbeskrivning. Reglerna innehåller information om vem som har rätt att arrangera MT och exteriörbeskrivning, ansökan, villkor för deltagande, prioriteringsordning, funktionärer med mera.

Anvisningar MT

Anvisningarna redovisar hur varje moment skall utföras i mentaltestet (MT2007).

Bedömningsmall, nyckel, MT

Beskrivningsmallen, nyckeln, finns med på MT-protokollets baksida och visar alla moment med bedömningsnivåer. Finns även översatt till engelska.