Figurant - MT2007

Figurant

Inom Svenska Brukshundklubbens (SBK) utbildning i mentalitet finns figurant.

Mål

Efter genomgången utbildning ska:

  • figurant ska ha god kunskap om Anvisningar, Bestämmelser och nycklar.
  • Figurant ska ha god kunskpoa om syftet med de olika momenten i MH och MT.
  • Figurant ska ha god kunskap om syftet med de olika momenten i MH och MT
  • Kunskpa och färdighet om banor och banbygge
  • God kunskap om mentalfunktionärens ansvar.
  • Skall ha god kunskap och färdighet i att figurera i samtliga moment i mentalbeskrivning hund (MH) respektive mentaltest (MT) samt god kunskap i att bygga MT-bana.

Bli figurant

Rekommenderad ålder för att gå utbildningen är 18 år. OM eleven skulle vara yngre krävs målsmans tillstånd.

Kurser

Kurser för figuranter arrangeras av lokalklubb, distrikt eller rasklubb. Varje kurs är på ca 16 timmar.

Utbildare

Auktoriserad mentaltestdomare som också är auktoriserad mentalbeskrivare. Rekommendation 2 lärare. Rekommendationen är att samverkan sker med uppdaterade mentalbeskrivare och testledare för MT.