Funktioner

Inom Svenska Brukshundklubbens (SBK:s) prov, Mentalbeskrivning hund (MH) finns flera olika funktionärsroller.

Arrangör

Arrangör är den klubb som genomför provet, Distrikt, Rasklubbar och lokalklubbar samt de klubbar med samarbetsavtal utanför SBK.

Mentalbeskrivare

Mentalbeskrivaren beskriver deltagande hundar

Testledare

Testledaren har det övergripande ansvaret för genomförandet av Mentalbeskrivning Hund.

Figurant

Figuranten ska, efter genomgången utbildning, ha god kunskap och färdighet att fungera i alla moment på MH och MT. Figurant kan utbildas enbart inom MH.