Figurant - MH

Figurant

Figurant ska ha god kunskap och färdighet att fungera i alla moment på MH och MT.
Figurant kan utbildas enbart inom MH .

Bli Figurant

Rekommenderad ålder för att gå utbildningen är 18 år. Om eleven skulle vara yngre krävs målsmans tillstånd.

Kurstid

ca 16 timmar

Utbildare

Auktoriserad mentalbeskrivare. Rekommendation 2 lärare. Rekommendationen är att samverkan sker med uppdaterade mentalbeskrivare och testledare för MT.

Efter genomgången utbildning ska eleven ha:

  • Figurant ska ha god kunskpa om Anvisningar, Bestämmelser och Nycklar.
  • Figurant ska ha god kunskap om syftet med de olika momenten i MH och MT
  • Kunskap och färdighet om banor och banbygge
  • God kunskap om mentalfunktionärens .