Mentalbeskrivare - MH

Mentalbeskrivare

Mentalbeskrivare inom Svenska Brukshundklubben (SBK) beskriver hundar av olika raser.

En mentalbeskrivare har tre (3) huvuduppgifter:

  1. Beskriva hundar, MH, enligt gällande anvisningar och regler.
  2. Vara en representant för SBK i olika sammanhang, exempelvis informera lokalklubbar och rasklubbar.
  3. Utbilda funktionärer, upp till och med testledare MH.

Bli Mentalbeskrivare

Förkunskaper:

  • Auktoriserad testledare MH.
  • Tjänstgjort som testledare vid minst sju tillfällen under de senaste 3 åren.
  • Genomgått samtliga utbildningssteg M1-M5a.
  • Tävlat med egen hund med uppflyttning till högre klass, alternativt annan dokumenterad hundkunskap.
  • Under de senaste två åren bakbeskrivit MH vid minst 5 tillfällen, minst 35 hundar, för minst två olika domare och för olika raser.
  • Bakbeskrivningen ska bestyrkas via intyg av tjänstgörande beskrivare.

Av geografiska skäl kan alternativa möjligheter till förkunskaper ges. Ansökan sändes då till Svenska Brukshundklubbens förbundskansli senast sex (6) månader före planerad utbildning.

Kunskaper testas vid utbildningens inledning, detta i syfte att fylla i kunskapsluckor hos enskilda personer och att därefter kunna hålla en högre nivå på utbildningen.

Deltagare rekommenderas av rasklubb eller distrikt och skall godkännas av Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa.

Kurs

Utbildningen är ca 50 timmar + examination.

Kurser arrangeras av distrikt eller centralt av Svenska Brukshundklubben.

Arrangörens hantering

Distrikt som ska arrangera utbildning ska ansöka om kursen hos utskottet avel och hälsa senast sex (6) månader före kursstart.

Utskottet utser extern kontrollant, examinator

Auktorisation

Efter genomförd utbildning och examination, godkänner och auktoriserar Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa deltagare till mentalbeskrivare. Bevis utfärdas efter auktorisation.