Testledare - MH

Testledare

Testledare ska:

 • Gå igenom banan med funktionärer.
 • Se till att ha bra kontakt med beskrivare och figuranter under testen.
 • Ta hand om hundägaren på ett positivt sätt.
 • Informera hundägaren mellan momenten.
 • Vara mjuk, hänsynsfull, handfast och vänlig med hunden.

Bli Testledare

Rekommenderad ålder för att gå utbildningen är 18 år.Om eleven skulle vara yngre krävs målsmans tillstånd.

Förkunskaper

 • Genomgått kurserna Mera mentalkunskap och Mentalfigurant A för MH.
 • Verkat som mentalfigurant vid minst fem MH.
 • Bli rekommenderad av lokalklubb eller rasklubb att bli testledare.

Utbildningsmål

Efter genomgången utbildning ska eleven ha:

 • God kunskap och färdighet som testledare på MH
 • God kunskap att bygga bana vid MH
 • God kunskap att sköta administrationen runt beskrivning
 • Mycket god kunskap att läsa och hantera hund.

Kurs

Kurser arrangeras av distrikt eller rasklubb. Omfattning ca 16 timmar.

Auktorisation

Distrikt eller rasklubb auktoriserar godkända elever och utfärdar bevis. För att upprätthålla sin auktorisation skall tjänstgöring ske varje år.

Lärarens och arrangörens hantering

Läraren redovisar godkända elever till arrangerande distrikt eller rasklubb.

Distrikt eller rasklubben redovisar godkända, auktoriserade testledare MH till Svenska Brukshundklubbens förbundskansli.