Dokument och blanketter

Här hittar du som funktionär inom Svenska Brukshundklubbens mentaltest 2017 information och blanketter för ditt uppdrag.

Arrangörsrapport

Används endast vid behov.

Domar- och beskrivarrapport

Ska endast användas då banan behöver åtgärdas.

Resultatlista

Ska fyllas i skickas in till kansliet för resultatredovisning.

Regler för återauktorisation

Uppdaterade regler för återauktorisation av mentalfunktionärer (kommer att läggas ut senare).