Regler och anvisningar

Här hittar du de regler och anvisningar som gäller för Svenska Brukshundklubbens nya mentaltest (MT2017) och exteriörbeskrivning.

Regler MT2017

Dokumentet innehåller regler för båda de ingående delarna, mentaltest (MT) och exteriörbeskrivning. Reglerna omfattar vad som gäller för att arrangera, villkor för deltagande, prioriteringsordning, funktionärer med mera.

Allmänna anvisningar MT2017

De Allmänna anvisningarna är ett komplement till reglerna och innehåller information om ansökan om att arrangera mentaltest eller exteriörbeskrivning, resultatredovisning, anmälan, avgifter PM med mera.

Utförandeanvisningar MT2017

Utförandeanvisningarna redogör i detalj för hur varje moment skall utföras i mentaltestet (MT2017).

Protokoll och nyckel MT2017

Det protokoll som används vid mentaltest 2017 samt nyckeln, som beskriver momenten med förklaring till bedömningsnivåerna.