Arrangör - Uthållighetsprov

Här hittar du som är arrangör information och blanketter för Svenska Brukshundklubbens Uthållighetsprov (UHP) samt ansöker om att arrangera prov.

Arrangör

Arrangör är den klubb som hanterar provet. Arrangören anmäler provet till SBK:s kansli avdelningen Avel & Hälsa. Rätt att arrangera uthållighetsprov har samtliga rasklubbar, distrikt och lokalklubbar.

Avsikt

UHP skall bevisa att hunden är i stånd att utföra en fysisk ansträngning då brukshunden har ett krav på allmän god kondition och hälsa. På grund av hundens kroppsbyggnad kan de krävande ansträningarna endast utföras i en löpövning, om vilken vi vet att den ställer stora krav på kapacitet hos lungor, hjärta, muskulatur etc.

Villkor för deltagande

Hund

Rätt att delta i uthållighetsprov har alla registrerade hundar av ras som SBK har avelsansvaret för, som senast dagen före provets början har uppnått 16 månaders ålder men inte fyllt 7 år.

Hund ska delta under det namn den är registrerad i eller utom Sverige. REsultat för hund som deltar under oriktiga anmälningsuppgifter stryks. Svenskägd hund skall vid anmälningstidens utgång vara registrerad i Svenska Kennelklubben (SKK). För utlandsägd hund skall kopia av registreringsbeviset medfölja anmälna. I de fall ovanstående krav ej uppfylls kommer erhållet resultat att strykas.

Observera att om en utlandsägd hund delägs av person boende i SVerige, måste hunden vara omregistrerad i SKK före anmälningstidens utgång.

Förare

För förare bosatt i sverige krävs medlemskap i SBK. För förare bosatt utom Sverige krävs medlemskap i av SKK erkänd utländsk kennelorganisation, alternativt medlemskap i SBK.

Checklista för rapportering av uthållighetsprov centralt (PDF-dokument, 183 kB)

Ansökan om att arrangera uthållighetsprov

Ansökan om att arrangera uthållighetsprov lämnas nedan senast 15 juni året året före prov.