Domare - UHP

Domare

UHP bedöms av en domare som ska vara auktoriserad domare för Uthållighetsprov-UHP. För att fungera som domare krävs gilitgt medlemskap i Svenska Brukshundklubben (SBK).

Bli domare

Förkunskaper

Officiell utställningsdomare (FCI) alternativt av SBK auktoriserad IPO-domare/Bruksprovsdomare.

Utbildningsmål

Ska självständigt svara för bedömning av uthållighetsprov enligt gällande bestämmelser. I utbildningsmålet ingår även att eleven ska ha tillräcklig kondition för att själv kunna cykla med på provet.

Arrangör: SBK:s rasklubbar, distrikt och lokalklubbar. Kurslängd 1 dag - 8 studietimmar. Innehållet ska bestå av både teoretiskt och en praktsik del kring regelverk, rutiner och bedömningsförfarande. Lärare: UHP-domare med stor erfarenhet.

Godkänd elev auktoriseras av SBK:s utskott avel & hälsa och erhåller UHP-domarkort.
UHP-domare avauktoriseras om två (2) år eller mer förflutit sedan senaste tjänstgöringen.