Provledare - UHP

Provledare

Provledare planerar och verkställer ett Uthållighetsprov (UHP).

Bli provledare

Förkunskaper

Rekommendation av egen rasklubb, distrikt eller lokalklubb. Inneha giltigt medlemskap i Svenska Brukshundklubben (SBK)

Utbildningsmål

Eleven ska självständigt planera och verkställa ett Uthållighetsprov enligt gällande bstämmelser. I utbildningsmålet ingår ävena att eleven ska ha tillräcklig kondition för att själv kunna cykla med på provet. Kurslängd: 8 studietimmar. Lärare: Provledare eller UHP-domare med stor erfarenhet.

Auktorisation

Godkänd elev auktoriseras av SBK:s Utskott Avel & Hälsa ocherhåller UHP-provledarkort. Har två (2) år eller mer förflutit sedan senaste tjänstgöring avauktoriseras provledaren. Avauktoriserad provledare kan återauktoriseras genom att vara delaktig i ett UHP. SBK.s kansli för register över behöriga provledare.