Arrangör - utställning

Arrangör - Officiell Utställning

Arrangerande klubb är ansvarig för att utställningen genomförs enligt gällande regelverk.

Att arrangera officiell utställning

Utställningsarrangör, klubben, har tillsammans med Certifierad Utställningsarrangör, CUA, ett stort ansvar och en mycket viktig funktion för att utställningsarrangemanget ska kunna genomföras på tid och plats som planerat och på ett kvalitativt bra sätt.

Utställningsarrangör är klubben tillsammans med CUA den som ska hålla i alla trådarna, ge information och vara "personalchef" för övriga funktionärer. Såväl utställare som domare och publik måste få sitt inför och under utställningen.

Utställningsansvarig

Klubbens utställningansvarige spelar en viktig roll i klubbens verksamhet. Utställningar utgör en stor del av många klubbars verksamhet och bidrar dessutom ofta med ett viktigt tillskott till klubbkassan.

Certifierad utställningsansvarig, CUA

Som ett led i att kvalitetssäkra våra utställningsarrangemang ska det vid alla officiella utställningar finnas en certifierad utställningsarrangör (CUA) knuten till arrangemanget.

CUA har en viktig uppgift att stödja och ge råd till klubbens ordinarie utställningsarrangör och övriga funktionärer i samband med planering av utställningen. Kontakten inför utställningen är lika viktig som under och kanske behövs CUA:s "klokskap" även vid en utvärdering efter.

Domarinbjudan

Som utställningsarrangör måste man försäkra sig om att de domare som bjuds in att döma vid en officiell utställning har auktorisation för de aktuella raserna. Läs mer på SKK:s hemsida om vad som gäller när man bjuder in svenska respektive utländska exteriördomare.

Regler och Anvisningar

Svenska Kennelklubbens (SKK.s) utställnings- och championatregler kan beställas hos SKK.

Checklista för utställningsrapportering centralt (PDF-dokument, 220 Kb)