Ändringar i utställningskalendern inför 2022

Det är dags att fundera över om ni behöver göra någon ändring i utställningskalendern för år 2022. Tänk dock på att arbetet med utställningsplaneringen är ett omfattande arbete och ändringar kräver därför ha en välgrundad motivering.

Ansökan om ändring ska vara kansliet tillhanda senast 15 september 2021.

När er ansökan inkommit kommer den att behandlas av UG exteriör varpå de tillstyrkta ändringarna går till Svenska Kennelklubben för behandling och godkännande.

För att ansöka om ändring fyll i formuläret nedan. Tänk på att det endast är rasklubbar och distrikt som kan ansöka om ändringar. Lokalklubbar måste gå via sina distrikt för att ansöka om ändring.