Ansökan om utställning

Att arrangera en utställning kräver framförhållning, planering och engagemang. Ansökningarna inför utställningarna år 2023 ska vara kansliet tillhanda senast den 1 augusti 2021.

Sedan 2018 ska ansökningarna om officiella utställningar göras två år innan det år då utställningen ska äga rum. Ansökningar om officiella utställningar 2023 ska vara kansliet tillhanda senast den 1 augusti 2021.

Senare än så kan vi inte lägga sista ansökningsdatum. Anledningen till det är att Svenska Brukshundklubben söker om dessa arrangemang hos Svenska Kennelklubben som i sin tur ska sammanställa alla arrangemang för alla rasklubbar, specialklubbar och länsklubbar.

Hur söker man?

Lokalklubb

  1. Fyll i blanketten Ansökan om utställning - Lokalklubb (PDF-dokument, 1 Mb)
  2. Skicka in denna till ditt distrikt senast 15 juli ansökningsåret (2021 nästa gång).

Distrikt
Sammanställ era lokalklubbars arrangemang och fyll i dessa i formuläret längre ned på sidan. När ni skickat in detta får ni ett bekräftelsemejl på angiven e-postadress där ni får en sammanställning av ansökta utställningar. Skicka in er sammanställning senast 1 augusti ansökningsåret (2021).

Rasklubb
Sammanställ era utställningsarrangemang och fyll i dessa i formuläret längre ned på sidan. När ni skickat in detta får ni ett bekräftelsemejl på angiven e-postadress där ni får en sammanställning av ansökta utställningar. Skicka in er sammanställning senast 1 augusti ansökningsåret (2021).

Allmänt
Samtliga arrangörer av utställningar skall ha minst en, gärna flera utställnings-arrangörsutbildade funktionärer. Uppgift lämnas på avsedd plats på blanketterna – lokalklubbar – distrikt och rasklubbar.

Nedan fyller rasklubb och distrikt i sina utställningsansökningar.

Kontaktperson för rasklubb/distrikt
Här anges den person som är ansvarig för distriktets/rasklubbens sammanställning. Dvs. den person som kontaktas rörande frågor om sammanställningen.

Ansökan 1
(Här ska den person anges som är certifierad utställningsansvarig. Personen måste finnas med i CUA-listan på SKKs hemsida.)
(Här ska den person anges som är ansvarig från lokalklubb, lokalområde i rasklubb etc. Avser alltså INTE distriktets/rasklubbens utställningsansvarige)

Ansökan 2

Ansökan 3

Ansökan 4

Ansökan 5

Ni som har fler än 5 utställningar att söka för skickar in detta formulär och skickar in ett nytt på samma sätt.