Checklista för utställningsrapportering

Det finns två sätt att rapportera in utställningsresultat, via webben eller manuellt. Här finner utställningsarrangörer en checklista på saker man behöver tänka på.

Manuell rapportering är dyrare för klubben och vill man webbregistrera resultaten kan man kontakta SKKs tävlingsavdelning för att få en inloggningskod.

Nedan följer två sätt beroende på om man rapporterar manuellt eller via webbreg.

Rapportering via webbregistrering

Kostnad 35 kronor per hund

Dokumentation som ska skickas till Brukshundklubben

Bestyrelserapporten skickas till Svenska Brukshundklubbens kansli för dokumentering av utställningar arrangerad av våra brukshundklubbar och rasklubbar. I de fall det finns anmärkning så vidarebefordras detta dokument till SKK.

Dokumentation som skickas till rasklubbar

Kritiklappar skickas till rasklubbarna, se förteckning här.

Dokumentation som skickas till Kennelklubben

SRD-rapport skickas till SKK som sammanställer och skickar till berörda rasklubbar januari-februari året därpå.

Dokumentation som arkiveras av arrangör

  • Resultatlistor arkiveras av arrangerande klubb i 2 år
  • Kopia av kritiklapp arkiveras av arrangerande klubb i 2 år.

Manuell rapportering

Kostnad 70 kronor per hund

Dokumentation som ska skickas till Brukshundklubben

  • Bestyrelserapporten skickas till Svenska Brukshundklubben för dokumentering av utställningar arrangerad av våra brukshundklubbar och rasklubbar. I de fall det finns anmärkning så vidarebefordras detta dokument till SKK.
  • Resultatlistor i original skickas till SBK.
  • Ifylld checklista samt eventull kopia av utländsk hunds stamtavla om den inte finns i hundregistret, eventuellt kopia av WCC.

Dokumentation som skickas till rasklubbar

Kritiklappar skickas till rasklubbarna, se förteckning här.

Dokumentation som skickas till Kennelklubben

SRD-rapport skickas till SKK som sammanställer och skickar till berörda rasklubbar januari-februari året därpå.

Dokumentation som arkiveras av arrangör

  • Kopia av resultatlistor arkiveras av arrangerande klubb i 2 år
  • Kopia av kritiklapp arkiveras av arrangerande klubb i 2 år.

Mer information och blanketter hittar du på skk.se.