Domare - utställning

Domare - Utställning

Domarens roll på en hundutställning kan knappast överskattas. Som en av SKKs auktoriserade domare har vederbörande ett stort ansvar för att den som ställer ut sin hund kan åka hem nöjd efter dagen, även om inte resultatet för hunden blev det önskvärda.

Domare

Som auktoriserad exteriördomare är vederbörande representant för Svenska Kennelklubben och har som sådan ständigt ögonen på sig. Domaren förväntas värdera de deltagande hundarna på ett vedertaget och förtroendeingivande sätt. Därutöver förväntas vederbörande uppträda trevligt och korrekt och verka för att en positiv stämning råder vid bedömningen. Domaren är också ansvarig för ordningen i ringen och att övriga ringfunktionärer fullgör sin uppgifter på ett korrekt sätt

Att bli domare

Utbildning till exteriördomare inom Svenska Kennelklubben är en lång och krävande utbildningsgång.

Formella krav och personliga egenskaper

 • Mångårig uppfödarerfarenhet eller mmotsvarande
 • Ringsekreterarauktorisation med ett flertal tjänstgöringar (krav)
 • Godkänt teoriprov i anatomi respektive Regler & bedömning (krav)
 • Kynologisk erfarenhet (krav)
 • Brett hundintresse
 • Erfarenhet av och handlag med hund
 • Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift
 • Goda språkkunskaper
 • Förmåga att fatta beslut i pressade situationer
 • Stor integritet
 • God iakttagelseförmåga och koncentrationsförmåga
 • Medlemskap i SKK-organisationen (krav)

Läs mer på www.skk.se