Arrangör av kurs

Brukshundklubben arrangerar kurser för medlemmar. Medlemsskapet innebär att vi inte betalar moms på kursverksamheten. Brukshundklubben är en idell förening där eventuellt ekonomiskt överskott går tillbaka till medlemmarna i form av olika aktiviteter.

Kursplaner

På den här sidan hittar du information och kursplaner till de vanligaste kurserna som hålls på de lokala klubbarna. Kursplanerna som presenteras är förslag och lokala variationer förekommer.

Grundkurs/valpkurs

Grundkursen innehåller den grundläggande kunskap som en hundägare behöver ha för att kunna uppfostra sin hund till att bli allmänlydig. Det handlar om relationen med hunden, förstå vem hunden är, hur hunden lär sig, inlärning av olika allmänlydnadsmoment, lagar och förordningar och annat. Grundkursen kan inriktas både mot valpar och lite mer vuxna hundar.

Det är hundägaren som ska lära sig att träna hunden och hundens ålder är av mindre intresse - men det är förstås alltid bäst om utbildningen börjar så tidigt som möjligt i hundens liv.

Fortsättningskurs allmänlydnad

Fortsättningskursen handlar om störningsträning och att etablera kunskaperna från valp och grundkursen. Det tar tid innan en hund är väluppfostrad och allmänlydig. Det kräver mognad att klara alla störningar som finns i samhället. Hunden behöver många träningstillfällen tills den blir en vuxen och stabil vovve. Allmänlydnad är en färskvara som fordrar övning under hela hundens liv.

Allmänlydnadspasset

Målet för den grundläggande hundägarutbildningen är att hunden (och ägaren) ska bli godkända i allmänlydnad genom en "passkontroll". Allmänlydnadspasset finns att köpa på SBK-shopen, men det är bara den som har klubbens behörighet att handla internt material på shopen som kan beställa.

Kurs för aktivering och tävla

Parallellt med grund-, fortsättnings- och allmänlydnadskurser erbjuder de flesta klubbar andra kurser som anknyter till brukshundklubbens verksamhet.

Det kan till exempel vara utbildning i:

  • kontakt och samarbete
  • klickerträning
  • rallylydnad
  • agility
  • lydnadsmoment för bruks- och lydnadsprov
  • uppletande av föremål
  • spår, sök eller rapport
  • nosework
  • specialsök

Exempel på kursplaner hittar du i kolumnen till höger. Se kursplanerna som förslag och kom ihåg att det är klubben som är ansvarig för kursinnehållet. Utforma kurserna efter de förhållanden som råder på klubben.

Nosework är en populär aktivitet. Brukshundklubben utbildar instruktörer i specialsök. I utbildningen ingår de dofter och det regelverk som gäller Nose Work.