SBK Instruktör

Olika typer av instruktörer

Följande instruktörsutbildningar är under revidering och förväntas komma igång under 2019.

  • SBK-instruktör
  • SBK-instruktör rallylydnad
  • SBK-instruktör friskvård
  • SBK-instruktör lydnadslydnad
  • SBK-instruktör brukslydnad
  • SBK-instruktör spår
  • SBK-instruktör specialsök
  • SBK-instruktör patrullhund
  • SBK-instruktör rapport
  • SBK-instruktör sök

SBK-instruktörer utbildas av SBK-lärare.
Utbildningen till SBK-lärare arrangeras av centralförbundet via utskottet för hundägarutbldning.

Agilityinstruktör
Svenska agilityklubben har hand om utbildning av agilityinstruktörer.
Länk till Svenska agilityklubben
Kursplan för instruktör A 1 och A 2 hämta här (PDF-dokument, 175 kB)

Bli instruktör

För att utbilda dig till instruktör ska du vara aktiv i din klubb och bli rekommenderad av styrelsen. Du ska också ha hjälpt till på minst två kurser och få vitsord från instruktörerna som ansvarat för kurserna.

Yrkeslärare hund på Naturbruksgymnasier har möjlighet att utbilda sig till SBK-instruktör, vid intresse kontakta hundägarutbildnings ansvarig i utskottet asa.almgren(@)brukshundklubben.se

Instruktörsutbildningar arrangeras av lokalklubb eller distrikt.

Till arrangör av instruktörsutbildning och lärare

Instruktörsutbildningen genomförs i olika delar Syftet är att utbildningssytemet ska vara flexibelt och att samtliga blivande instruktörer får en gemensam plattform.
Den blivande instruktören utbildar sig till SBK Instruktör ( allmänlydnads instruktör) därefter finns ett antal specialinriktningar. Det går förstås utmärkt att utbilda sig inom flera specialinriktningar.

Kursplaner för de olika utbildningarna finns i högerspalten.
Lärarhandledningar tillhandahålls endast till SBK lärare och då genom ett arbetsrum till vilket det krävs inloggning.