SBK Lärare

Lärare utbildar instruktörer i Brukshundklubben. Den genomförs i form av fysiska träffar, distansstudier och hemuppgifter.

Olika typer av lärare:

SBK-lärare finns inom följande kategorier:

  • SBK-lärare (allmänlydnad)
  • SBK-lärare rallylydnad
  • SBK-lärare brukslydnad
  • SBK-lärare lydnadslydnad
  • SBK-lärare spår
  • SBK-lärare specialsök
  • SBK-lärare friskvård

Bli lärare

För att gå en SBK-lärarutbildning ska du vara SBK-instruktör och ha dokumenterad god erfarenhet av att bedriva kursverksamhet. Du ska ha god allmänlydnad på den egna hunden och kunna föregå med gott exempel. Din lokalklubb (eller distrikt), som känner dig, ska också rekommendera dig att bli lärare.

Det krävs specifika förkunskaper för varje kategori lärare.