Upp och hoppa - sund med hund

Alla kan friskvårdsträna tillsammans med sin hund. Sund med hund har fokus på att på ett enkelt, billigt och roligt sätt motivera hundägare att träna tillsammans med sina hundar.

Vad är Sund med hund?

Sund med hund via Svenska Brukshundklubben är finansierad av Svenskt friluftsliv.

Det övergripande syftet är att öka kunskapen om och färdigheten i att använda naturen som verktyg för ökad fysisk aktivitet för att därmed öka det fysiska och psykiska välbefinnandet hos människa och hund i samhället.

Till vem vänder sig Sund med hund?

För många har friskvårdsträningen blivit en livsstil och för andra har det medfört en total ändring av livsbetingelserna till det positiva. För hunden och hundägaren finns stora hälsovinster att göra såväl för kroppens välmående som för de mentala processerna. Med andra ord Sund med hund!

Förarens motivation och fantasi avgör oftast valet av träningsmetoder. Behovet och utformningen av friskvårdsträningen är mycket individuell beroende på vad hunden och hundägaren har för förutsättningar och vad hundägaren har för målsättningen med träningen. Alla träningsupplägg är unika inte bara beroende på hunden utan även beroende på den enskilda individen.

Sund med hund är anpassad till allas behov, oavsett om ni är nybörjare eller redan aktiva tillsammans med hunden.

Projektledning

Projektledare för Upp och hoppa - sund med hund - Britta AgardhProjektet leds av Britta Agardh som har lång erfarenhet inom området fysträning för hund men också för människa. Britta är certifierad personlig tränare för hund och certifierad fysioterapeut på hund. Hon är även utbildad allmänlydnadsinstruktör och provledare inom uthållighetsprov (UHP) via Brukshundklubben. På humansidan har hon gått pedagogisk barn -och ungdomsledarutbildning i idrott via SISU och är licensierad beteendecoach och personlig tränare.

Tack vare Britta och projektet Sund med hund kommer våra föreningar ute i landet ha möjlighet att utöka sin verksamhet inom detta område.

Projektet är finansierat av Svenskt friluftsliv och vi hoppas kunna hjälpa dem att uppfylla målet att fler människor ska ha möjlighet att utöva ett aktivt friluftsliv, idag och i framtiden. Projektet bedrivs i samarbete med Studiefrämjandet och Sveriges hundungdom.

"- Min förhoppning med detta projekt är att väcka intresse för den fysiska aktiviteten tillsammans med hunden. Min målsättning är att nybörjare, flitiga tävlingsekipage och yrkesaktiva hundmänniskor ska hitta inspiration och idéer. Sund med hund för alla."

Vill du veta mer om projektet eller har du egna idéer som du vill dela med dig av, kontakta Britta.

Är det någonstans som du tycker att vi ska inspirera? Kontakta Britta!