Utbildningsansvarig

Den här sidan vänder sig till dig som är utbildningsansvarig på din klubb eller i distriktet. Genom de dokument som du hittar här får du hjälp att driva och utveckla hundägarutbildningen.

Arbetsbeskrivning

När du börjar som utbildningsansvarig för hundägarutbildningen behöver du läsa arbetsbeskrivningen och få klart för dig vilka uppgifter du har. Till höger hittar du arbetsbeskrivning för lokalklubb och för distrikt.

Utbildningspolicy

En utbildningspolicy kan vara till hjälp för dig. Skriv gärna en lokal sådan för just din klubb. Kom ihåg att policydokument alltid ska presenteras och beslutas av styrelsen.

Vad är kvalité?

Brukshundklubben vill förknippas med god kvalité. Kvalité är samtidigt subjektivt; det en person anser är kvalité, är inte detta för en annan. Det finns ändå några gemensamma nämnare för vad begreppet står för i samband med kurs verksamhet. Det är att att kursdeltagaren får en kursplan, att det används litteratur i utbildningen och att kursen håller angivna tider. Utöver detta är förstås ett trevligt bemötande viktigt.

Vilande instruktör/lärare

Utskottet för hundägarutbildning anger att en instruktör eller lärare som varit passiv som instruktör/lärare under en treårsperiod, förklaras vilande. Uppdatering av lärare kan ske antingen genom att delta på del av lärarutbildning (enskild modul) eller gå vid sidan av aktiv lärare på instruktörsutbildning. Motsvarande gäller för instruktörer.

Konferens

Varje år arrangeras en konferens för distriktens hundägarutbildning. Vi inbjuder då representanter från våra verksamhetsgrenar. På konferensen pratar vi om förbättringar, nya möjligheter, samarbetsfomer och alla frågor som rör hundägarutbildningen.