Dialogmöten med Utskottet för hundägarutbildning

Dialogmötesgrupper nedan och till höger ligger dialogmötespunkterna.

Dialogmötesgrupper:

Åsa Almgren: Dalarna, Gotland och Mellannorrland

Carina Andersson: Skaraborg, Småland och Sörmland

Anneli Damberg: Halland, Stockholm och Uppland

Lena Funseth: Blekinge, Skåne och Västmanland

Johanna Jervgren: Gävleborg, Västra och Östergötland

Carina Norberg: Närke, Värmland-Dal och Övre Norrland