Gör en 'Nöjd Medlemsundersökning'

Gör en Nöjd Medlemsundersökning och ta reda på vad era medlemmar tycker och tänker om klubben.

Utvecklingsprojektet har förberett en undersökning som går att göra specifik för just er klubb. Det enda ni behöver göra är att påbörja ert utvecklingsarbete, anmäla er som utvecklingsklubb och kontakta oss för att säga att ni är intresserade av undersökningen!

Medlemsundersökningen skickas ut centralt till alla era lokala medlemmar som har en e-post adress registrerad i 'Mina Sidor'. Den undersöker främst 5 olika områden; klubbmiljö, kurs och aktivitetsutbud, bemötande, ideellt engagemang och kringvärden på medlemskapet. Dessutom samlar den in mer profilerande information såsom; om medlemmen är man/kvinna, hur gammal medlemmen är, om medlemmen är hundägare och vilken/vilka raser de äger etc.

Undersökningen är aktiv i ca 2-3 veckor, när tiden är över kommer resultatet att skickas till er. När ni mottagit rapporten är det rekommenderat att ni som nyckelpersoner samlas för att gå igenom och analysera resultatet. Ställ frågor som, vad är viktigt att vi fokuserar på nu (förbättringsmöjligheter)? Har vi några missnöjda medlemmar och vad kan det bero på? Hur ändrar vi på det? Ska vi känna oss extra stolta över något som vi kan sprida (marknadsföra) lite mer?

Medlemsundersökningen hjälper er förstå era medlemmar, både deras individuella och gemensamma behov, för att i nästa steg i ert utvecklingsarbetet kunna besvara detta. Medlemsundersökningen hjälper er också att se samband och kan därför vara till stor hjälp i ert framtida beslutsfattande.

Vill ni se frågorna innan ni bestämmer er? Här har ni möjlighet att läsa alla frågor, se utdrag från hur undersökningen samt hur exempel på hur resultatet från rapporten kan se ut.

Förhandsvisa frågorna i 'Nöjd Medlemsundersökningen' (PDF-dokument, 619 kB)