Arrangera jubileumsapporten

Att arrangera jubileumsapporten, handlar om enkla arrangemang som drar till sig stor uppmärksamhet. Vi hoppas att "jubileumsapporten" ska dra som en löpeld genom landet.

Aktiviteter ska synas på olika platser i samhället, där vi tar kontakt med hundägare och erbjuder vår hjälp. Vi kan förstås också locka hundägare till våra klubbar genom olika arrangemang som väcker intresse.

Här får du tips och råd vad du kan arrangera och hur du kan gå tillväga. Inom kort kommer du också kunna hitta utförligare förslag vad som är värt att tänka på vid de olika arrangemangen, vilka tillstånd som krävs och hur det kan organiseras.

Klubbar som arrangerar Jubileumsapporten får en beachflagga från centralförbundet, broschyrmaterial, ballonger och godis. Som minne av arrangemanget skickar vi en jubileumsapport som kan hängas på väggen i klubbstugan.

Varje arrangemang kräver förstås marknadsföring på olika sätt. Det kan vara i form av annonser i lokalpress. Affischer på lokala anslagstavlor och i butiker. Via Facebook och lokalradio – Brukshundklubben fyller ju 100 år, det är värt att uppmärksamma.

Förslag på enkla arrangemang på stan

Enkla arrangemang kan pågå 2–4 timmar. Det ska synas att Brukshundklubben är där genom att funktionärer har västar på sig med logga på ryggen, beachflagga och hundar förstås. Kanske ett litet partytält (med tanke på vädret som kan variera) där det finns broschyrer, serveras kaffe och något tilltugg.

För de olika arrangemangen krävs inget medlemskap av besökare. Men kanske finns det möjligheter att värva medlemmar? Planera gärna kurser och föreläsningar som kan erbjudas efter de olika arrangemangen, så att hundägare har skäl att söka sig till den lokala Brukshundklubben.

Det krävs tillstånd från kommunens parkförvaltning för att vara på en allmän plats.

Hjälp, hunden drar i kopplet! Varför drar den?

Samla ett antal instruktörer och arrangera en träff på stan dit hundägare inbjuds. Visa hundar som går fint i koppel och berätta hur hund kan tränas att gå fint. Dela ut broschyrer om SBK och visa upp valda delar av vår verksamhet.

Hundparad

Arrangera en hundparad och promenera en förutbestämd sträcka. Vid paradens mål, ha någon mindre uppvisning och engagera ett antal instruktörer som går runt och pratar med hundägare och ger goda råd.

Vi som gillar att träna hund

Ett av klubbens träningsgäng förlägger sin träning till en allmän plats. Människor tycker vanligtvis att det är roligt att titta på lydiga hundar som tränas och det gör inget om de misslyckas, det väcker glada miner. Det blir ett utmärkt tillfälle till störningsträning för tävlingsekipage. I likhet med andra arrangemang medverkar också instruktörer och ger goda råd och träningstips.

Hundar kan spåra

Visa upp duktiga spårhundar som spårar på asfalt eller i någon park. Låt hundägare pröva att spåra efter till exempel godis på en liten gräsyta. Även här deltar engagerade instruktörer som pratar med hundägarna och ger goda råd.

Hundar kan söka

Visa upp duktiga sökhundar som söker specifika dofter inom ett litet område. Låt hundägare pröva godissök på en liten gräsyta. Även här deltar engagerade instruktörer som pratar med hundägarna och ger goda råd. Kanske rent av några hundägare värvas som medlemmar?

Sagt ord gäller – sitt stilla!

Arrangera "sitt stilla-träning" på en allmän plats. Lär hundägarna hur de kan öva stadga med sina hundar, så att de klarar att sitta kvar i olika situationer. Alla hundar som sitter stilla i 3 minuter med sin förare på koppellängds avstånd kanske får en liten jubileumsapport i pris.

Vardagslydnadsbanan

Här får deltagarna gå en bana med olika utmaningar tillsammans med en instruktör som kan ge tips och råd inför framtida träning. Momenten är enkla så som gå fint i koppel mellan koner, sitt - stanna kvar en kort stund och leta godis i en markerad ruta. Alla som genomför banan får med sig en fin rosett hem.

Fiskdamm för hundar

Stängsla in ett område och ha fiskdamm för besökarnas hundar! Alternativt får hundarna ha lina på sig. I området sprids olika "priser", t ex hundleksaker och olika hundprylar. Hunden skickas in i området och väljer ett valfritt föremål som den bär med sig till föraren. Hundägaren står kvar vid ingången och hejar på sin hund. Fiskdammen kan med fördel arrangeras tillsammans med andra aktiviteter. Be närliggande hundbutik att sponsra med föremål till fiskdammen.

Enkla arrangemang vid klubben

Loppis - sälj och köp hundgrejer

En loppis kan vara perfekt att arrangera under vinterhalvåret. Locka hundägare till klubben för att sälja och köpa hundgrejer. Kafét ska förstås vara öppet så att alla kan köpa sig en gofika. Information och rådgivning är en viktig del även i detta arrangemang.

Föreläsningar

Sprid den fantastiska kompetens som SBK Instruktörer och SBK Lärare har i form av olika föreläsningar för allmänhetens hundägare. Erbjud t ex en serie av föreläsningar under vinterhalvåret.

Ämnen för föreläsningar kan vara:
  • I relation med en hund, om vikten av att skapa samarbete, trygghet och tydliga regler.
  • Vem är hunden, om hundens språk och signaler och hur du tolkar vad hundens känslor.
  • Belöningen är vägen till en lydig hund, om att utveckla hundens upplevelse av belöning och lek med sin ägare.
  • Släpp fram barnet inom dig, den ovärderliga leken med hund som ger glädje och personlig utveckling.
  • Hundens mentala egenskaper, hur tar jag hand om min hunds reaktioner?
Föreläsningar är utmärkta att arrangera under den mörka årstiden. Studiefrämjande kanske kan bidra med lokal som är centralt belägen.

Söndagspromenad och korvgrillning

Arrangera söndagspromenad för allmänhetens hundägare. Visa samtidigt upp roliga aktiviteter som man kan göra under promenaden. Lite korvgrillning och prat om olika hundfrågor skapar samvaro och trivsel. I samband med promenaden blir det automatiskt träning i hundmöten och kanske binds hundarna upp vid korvgrillningen och övas att vara stilla. Det ger instruktören tillfälle att ge goda råd.

Aktivera och motionera

Lägg upp en aktiverings- och motions bana runt klubben. Utnyttja vad naturen erbjuder i form av stenar, nedfallna träd, slalom mellan träd, hoppa över och åla under träd. Kanske också godissök vid en given plats. Den hundägare vars hund hittar 10 gömda godisar, får kanske gratis fika vid stugan? Efter aktivering, motion och fika, erbjud exempelvis en liten föreläsning om friskvård av hund.

Prova på tillfällen

Arrangera prova på tillfällen i spår, sök, agility eller rallylydnad. Berätta samtidigt om aktiviteterna och väck hundägarnas inspiration att aktivera sin hund.
För de olika arrangemangen krävs inget medlemskap i Brukshundklubben. Men kanske finns det möjligheter att värva medlemmar? Planera gärna föreläsningar och kurser som kan erbjudas efter de olika arrangemangen.

Hunden har koll!

Hundar har ett fantastiskt lukt- och hörselsinne. Arrangera en ljud- och lukt övning där hundägarna får uppleva hundens sinnen. För ljudövning, sätt upp hundarna på en linje i riktning mot ett skogsparti på ca 100 m avstånd. Låt en människa röra sig osynligt i skogspartiet. Iaktta hundarnas förmåga att fånga upp och följa ljudkällan. Belöna när den är uppmärksam.

Gör en vindövning/luktövning genom att utgå från en "patrullstig" i skogen som är ca 30 m lång. Placera jacka, ryggsäck, filt, människa på 5-20 meters avstånd från patrullstigen. Lägg märke till vindriktning så att det blåser sidvind mot stigen. Låt hund och förare följa stigen, lägg märke till och belöna när hunden markerar att det finns något i skogen.

Informera samtidigt om vår tjänstehundsverksamhet.

Köpa hund-kurs

Erbjud en kortare kurs för personer som går i hundköpartankar. En instruktör håller 2-3 träffar. Inget medlemskap krävs. Här får man tips om hur man väljer ras och uppfödare, vad man ska tänka på innan köpet och hur man tar hand om sin valp. Perfekt att sedan erbjuda valpkurs till deltagarna efter att de fått hem sin lilla nya familjemedlem.

Mer krävande arrangemang

Inofficiell utställning

Inbjud en utställningsdomare och arrangera en inofficiell utställning för alla hundraser. Arrangera samtidigt information om SBK:s raser och vårt avelsansvar och medvetandegör hundägare om de avelsprogram som vi arbetar med.

Officiell utställning

Om klubben kommer att hålla en officiell utställning under 2018, varför inte arrangera den i jubileets tecken och rama in den med profilmaterial och extra prisbord.

Jubileumstävlingar

Gör någon av de ansökta tävlingarna under året till en jubileumstävling. Bjud in allmänheten att komma och titta och ha gärna någon uppvisning. Visa gästfrihet genom att ha klubbvärdar som går runt och pratar med hundägare och ger råd och tips. Kafét serverar förstås gofika.

Hundens dag

Hundens dag kan handla om ett heldags arrangemang där det mesta kan erbjudas. Uppvisningar, hundparad, försäljning av hundartiklar, kloklippning, rådgivning av veterinär, här finns inga gränser vad man kan hitta på.

Jubileumstävling i specialsök

Specialsök har blivit en uppskattad aktivitet. Centralförbundet har tagit fram riktlinjer för specialsökstävlingar. Du finner dem på vår hemsida för jubileet.

Nu är det bara att börja planera…

Varför inte utse en "jubileumsgrupp" som startar planering? Genom kansliet kan du få tips och hjälp vad som är viktigt att tänka på och vad vi centralt kan bidra med.
Kontakta Janna Nordin 08-505 875 42 janna.nordin@brukshundklubben.se eller Anne-Marie Folkesson 070-629 15 90 anne-marie.folkesson@brukshundklubben.se.

Berätta om er jubileumsapport

100-årsjubileet har en egen hemsida, som öppnas från hösten 2017. Där vill vi visa alla aktiviteter som genomförs under året. Anmäl vad din klubb kommer att hitta på för jubileumsaktiviteter, så att vi kan presentera det och bidra till marknadsföring. Anmäl till Janna Nordin.

Vår förhoppning är att jubileumsapporten ska vara en form av löpeld som går genom landet och att vi uppnår vårt mål att öka samhörigheten inom hela organisationen och att en större andel av Sveriges befolkning känner till Brukshundklubben och vår verksamhet.