Anmäl arrangemang

Här fyller du i information om vilket arrangemang just din klubb planerar att genomföra under 2018 för att fira att SBK fyller 100 år!

Observera att vi för arrangemang som anmäls efter 31 maj 2018 inte kan garantera någon leverans av jubileumspaketet. Vi skickar paket i den mån vi har material.