Anmälningsavgifter & centrala avgifter

Centrala adminstrativa avgifter och SKK:s stambokföringsavgifter tas ut för flera av våra prov och tävlingar inom Svenska Brukshundklubben.

Tävlande & deltagare

För våra tävlande och deltagare vid våra arrangemang har vi sidan anmälningsavgifter utan kolumnen för centrala administrativa avgifter.

Funktionärer

Central administrativ avgift

Från och med 2012 tas en central administrativ avgift ut för varje anmälan i samtliga prov & tävlingar inom Svenska Brukshundklubben. Avgiften bidrar till drift och utveckling av systemen för tävlingsverksamheten.

Betalningen av den centrala administrativa avgiften för våra prov- och tävlingsgrenar sker automatiskt genom SBK Tävling.

Inomhustillägg

För samtliga prov- och tävlingsformer gäller att arrangören kan ta ut ett inomhustillägg upp till 25 kr i de fall man bedömer att arrangemanget kan genomföras inomhus.

Inofficiella arrangemang i SBK Tävling

I de fall man önskar arrangera inofficiella arrangemang kan SBK Tävling användas för att ta emot anmälningar och övrig administration. Den centrala administrativa avgiften för dessa arrangemang är 8 kr/start från och med 1 januari 2012.

Stambokföringsavgift hos SKK

För bruksprov, lydnadsprov, prov inom IPO, mentalbeskrivning (MH), korning, utställningar, rallylydnad och uthållighetsprov (UHP) tas stambokföringsavgift ut av Svenska Kennelklubben (SKK). Se avgifter för klubbar på www.skk.se.

SKK fakturerar Brukshundklubben som sedan fakturerar arrangerande klubb. Läs om faktureringen på sidan Fakturering från förbundet.

Startavgift kan återbetalas

I anmälningar markerade med * ingår en administrativ avgift på 20 kr som arrangören kan räkna av vid de tillfällen återbetalning av startavgift görs direkt från arrangören. Vid de tillfällen återbetalning görs via SBK Tävling har arrangören inte rätt att utta någon administrativ avgift.

För avgifter gällande agility hänvisas till Svenska Agilityklubben.

Lydnad Anmälningsavgift Central administrativ avgift/anmälan
Startklass* 150 kr 35 kr
Klass I* 250 kr 50 kr
Klass II* 250 kr 50 kr
Klass III* 300 kr 50 kr
Svenska mästerskap* 600 kr 60 kr
Bruksprov Anmälningsavgift Central administrativ avgift/anmälan
Appellklass* 300 kr 35 kr
Övriga klasser*
(även bruksprov patrullhund)
350 kr 50 kr
Nordic Style* 400 kr 50 kr
Svenska mästerskap* 600 kr 60 kr
IGP Anmälningsavgift Central administrativ avgift/anmälan
BH/VT, IFH-V* 300 kr 35 kr
FPr, UPr, SPr, StPr 300 kr 50 kr
BSL, IGP, IGP-FH, IFH, GPr* 350 kr 50 kr
Svenska mästerskap* 600 kr 60 kr
IPO-R Anmälningsavgift Central administrativ avgift/anmälan
IPO-R* 300 kr 50 kr
Mondioring Anmälningsavgift Central administrativ avgift/anmälan
STMR* 300 kr
35 kr
MR* 350 kr
50 kr
MRL* 350 kr
50 kr
MRLH* 350 kr
50 kr
Svenska Mästerskap* 600 kr 60 kr
Rallylydnad Anmälningsavgift Central administrativ avgift/anmälan
Individuell* 150 kr 35 kr
Svenska mästerskap* 600 kr 60 kr
Uthållighetsprov (UHP) Anmälningsavgift Central administrativ avgift/anmälan
Uthållighetsprov* 200 kr -
Dragprov Anmälningsavgift Central administrativ avgift/anmälan
Tillkommer utöver fastställd
avgift för tävlingsklassen

50 kr

-
Mentalbeskrivning Hund (MH) Anmälningsavgift Central administrativ avgift/anmälan
Mentalbeskrivning* 600 kr 60 kr
Korning Anmälningsavgift Central administrativ avgift/anmälan
Hel korning* 750 kr 60 kr
Mentaltest* 600 kr 60 kr
Exteriörbeskrivning* 150 kr -
Utställning Anmälningsavgift Central administrativ avgift/anmälan
Officiell utställning, lägsta avgift*

300 kr (lägsta gällande länsklubbsavgift)

-
Officiell utställning,
valpklass
150 kr (lägsta gällande länsklubbsavgift) -
Officiell utställning,
veteranklass
240 kr (lägsta gällande
länsklubbsavgift)
-