Sista dag att nominera till Hamiltonplaketten 2021

Publicerat i: Organisation, Prov & tävling, Hundägarutbildning, Avel & hälsa, Tjänstehund

Svenska Brukshundklubbens rasklubbars och medlemmars förslag på nomineringar till Kennelklubbens Hamiltonplakett ska vara poststämplat och Brukshundklubbens förbundskansli tillhanda senast den 15 oktober året innan KF.

Datum:

Hamiltonplaketten är ett hedervärt pris som delas ut i samband med Svensk Kennelklubbens Kennelfullmäktige, KF. Plaketten kan tilldelas person "som genom framgångsrikt arbete gagnat hundaveln och härigenom i hög grad främjar klubbens syften".

Förslag till Hamiltonplaketten kan inte skickas direkt av privatpersoner, medlemmar, distrikt eller rasklubbar utan måste gå via respektive specialklubb, i det här fallet Svenska Brukshundklubben. Av denna anledning måste vi ha era förslag på gällande anmälningsblankett till förbundskansliet senast den 15 oktober 2020.

Mer information om kriterier, anmälningsblankett och nomineringsförfarande.