Sista dag för nominering till SKK:s förtjänsttecken

Publicerat i: Organisation, Prov & tävling, Hundägarutbildning, Avel & hälsa, Tjänstehund

Svenska Brukshundklubbens rasklubbars och medlemmars förslag på nomineringar till SKK:s förtjänsttecken ska vara SBK:s förbundskansli tillhanda senast den 15 oktober året innan KF.

Datum:

Svenska Kennelklubbens förtjänsttecken är ett hedervärt pris som delas ut i samband med Svensk Kennelklubbens Kennelfullmäktige, KF. Förtjänsttecknet är avsett att "utdelas såsom erkänsla för gjorda insatser till verksamt främjande av SKK:s syften."

Förslag till SKK:s förtjänsttecken kan inte skickas direkt av privatpersoner, medlemmar, distrikt eller rasklubbar utan måste gå via respektive specialklubb, i det här fallet Svenska Brukshundklubben. Av denna anledning måste vi ha era förslag på gällande anmälningsblankett till förbundskansliet senast den 15 oktober 2020.

Mer information om kriterier, anmälningsblankett och nomineringsförfarande.