Kallelser till års- och fullmäktigemöten 2021

Publicerat i: Organisation

Med anledning av beslut från Svenska Kennelklubben inför års- och fullmäktigemöten 2021 behöver kallelser i år INTE gå ut senast den 1 januari 2021 UTAN kallelsen ska gå ut senast 21 dagar före mötet. Det hindrar dock inte att kallelsen går ut tidigare.

Datum:

  • Kallelse behöver inte gå ut senast den 1 januari 2021 (som anges i Brukshundklubbens normalstadgar) detta enligt Svenska Kennelklubbens Föreningskommittés beslut inför års- och fullmäktigemöten 2021. Det hindrar dock inte att kallelsen går ut tidigare.
  • Kennelklubbens beslut om möjlighet att skjuta upp 2021 års möten gäller dessutom bland annat under förutsättning att revisorerna inte har några anmärkningar på förvaltningen för 2020. Detta gör att den ekonomiska redovisningen och revisorernas berättelse måste färdigställas innan beslut om ev. uppskjutet möte kan fattas. Det behöver revisorerna tid för och kan inte genomföras innan årsskiftet.
  • Kallelse ska ske via e-post och hemsida och utfärdas senast 21 dagar före mötet. Föreningskommittén rekommenderar Kennelklubbens medlemsorganisationer att uppmana medlemmar att skicka in e-postadresser för att möjliggöra kallelse.

Information och FAQ

För mer information inför års- och fullmäktigemöten samt frågor och svar (FAQ) klicka här.