Domaraspiranter - teoretiska prov 2021

Publicerat i: Prov & tävling

Teoretiska prov arrangeras för blivande domare i lydnadsklass, bruks- och IGP-prov.

Datum:

Anmälan till prov

Anmälan om deltagande i provet görs av respektive distrikt på fastställd blankett 14 dagar innan provet.

Anmälningsblankett till teoretiskt domarprov för lydnadsklass, bruksprov och IGP finns på sidan Domare - bruksprov.

Provet genomförs samtidigt av alla anmälda aspiranter inom respektive lokalklubb eller grupp av klubbar. Klubbens/distriktets styrelse är ansvarig för att kontroll sker.

Provet får påbörjas tidigast kl 18.00 provdagen.

Frågor och svarsblanketter översänds några dagar före provet, antingen till respektive lokalklubb eller till person som utsetts till ansvarig för provet. Uppgift om denna ska lämnas till förbundskansliet samtidigt med anmälan av deltagare.

Vid provets slut ska aspiranternas provskrivningar samlas in och kontrollanten lägger dem i utsänt svarskuvert som omgående klistras igen och postas (samma kväll) eller scannas/fotas och e-postas till tavling@brukshundklubben.se

Andra provtillfällen

Provdatum 2021 Sista anmälningsdag
På grund av coronapandemin utblir provdatumet i
februari 2021 
Onsdag 14 april Onsdag 31 mars
Onsdag 1 september
Onsdag 18 augusti
Onsdag 1 december
Onsdag 17 november

Domarutbildning

Att utbilda domare är en viktig del i vår tävlingsverksamhet. I utbildningen ingår det en praktisk och en teoretisk del. Den teoretiska delen hålls samma datum över hela landet och arrangeras i samarbete mellan distrikt och lokalklubbar.