Nomineringar från distrikt och rasklubbar inför kongressen 2022

Publicerat i: Tjänstehund

Senast den 20 januari kan distrikt och rasklubbar nominera ytterligare personer efter att valberedningens preliminära förslag delgetts organisationen, enligt valordningen i grundstadgarnas § 10.

Datum:

Distrikt och rasklubbars nomineringar görs i enlighet med Svenska Brukshundklubbens grundstadgar och ska innehålla komplett information i det nomineringsformulär som tillskickas distrikt och rasklubbar via e-postadresser hämtade ur Medlem online. Nomineringarna ska vara förbundskansliet tillhanda senast den 20 januari.

Valberedningens preliminära förslag och inkomna nomineringar ska finnas tillgängliga inför organisationskonferensen. Efter konferensen har valberedningen att färdigställa sitt slutliga förslag till kongressen och därefter är nomineringen avslutad. Valberedningens slutliga förslag ska vara förbundskansliet tillhanda senast den 1 mars.

Valbara på kongressen

Valbara personer vid kongressen är de personer som valberedningen föreslår i sitt slutliga förslag samt de ev. personer som nominerats av distrikt och rasklubbar innan den 20 januari.