Inrapportering av verksamhetsstatistik 2021

Publicerat i: Organisation

Svenska Brukshundklubben samlar varje år in information från lokalklubbar, distrikt samt rasklubbar för att sammanställa viktig och nödvändig information. Enkäten ska besvaras senast den 21 januari 2022.

Datum:

Verksamhetsstatistik 2021 - kom ihåg att rapportera in!

Det är dags att rapportera in klubbens/distriktets verksamhet för 2021. Samtliga lokalklubbar, distrik och rasklubbar har fått e-post från förbundets undersökningsverktyg Opinio till klubbens/distriktets officiella e-postadress som är registrerad i Medlem Online.

Statistiken redovisas i förbundets verksamhetsberättelse för 2021 och ligger även till grund för projektansökningar samt som underlag i diskussioner med befintliga och eventuella framtida sponsorer.

Datum för rapportering

Sista dag att rapportera in verksamhetsstatistikten för 2021 är den 21 januari 2022.

Mer info: https://www.brukshundklubben.se/verksamhetsstatistik