Organisationskonferens och Tjänstehunds utbildningsdagar 2022

Publicerat i: Organisation, Tjänstehund

Svenska Brukshundklubbena Organisationskonferens och Tjänstehunds utbildningsdagar 2022.

Datum:

2022 planerades det att genomföras ett samarrangemang med Organisationskonferensen och Tjänstehunds utbildningsdagar, med delvis gemensamma programpunkter.

Med anledning av smittspridningen av covid-19 genomförs de två arrangemangen i två separata digitala arrangemang.

Läs mer om Tjänstehunds utbildningsdagar.

Läs mer om Organisationskonferensen.

Mer information kommer längre fram.