Kalender

Förbundets gemensamma händelser finns här i Svenska Brukshundklubbens kalender. Du kan välja att filtrera fram händelser utifrån utskottsområde, dag eller månad.

20 Oktober, 2021

  • Motion till lokalklubb

    Som medlem i lokalklubb har du rätt att lämna motioner till din klubb. Motioner ska vara skriftliga och lämnas in senast den 20 oktober från medlem till klubbstyrelsen inför årsmötet.

    Publicerat i: Organisation

  • Motion till rasklubb

    Medlem har rätt att lämna motion till medlemsmöte för rasklubb med en nivå samt region i rasklubb med två nivåer. Motioner ska vara skriftliga och lämnas in senast den 20 oktober till styrelsen inför årsmötet.

    Publicerat i: Organisation