Kalender

Förbundets gemensamma händelser finns här i Svenska Brukshundklubbens kalender. Du kan välja att filtrera fram händelser utifrån utskottsområde, dag eller månad.

15 November, 2021

  • Motion till distrikt

    Lokalklubbar har rätt att lämna motion till distriktsmöte. Vill klubben påverka något i verksamheten och lämna motion till kongressen måste den gå via distriktsmötet. Motioner ska vara skriftliga och lämnas in senast den 15 november till distriktsstyrelsen inför fullmäktigemötet.

    Publicerat i: Organisation

  • Motion till rasklubb

    Regioner har rätt att lämna motion till fullmäktige i rasklubb med två nivåer. Motioner ska vara skriftliga och lämnas in senast den 15 november till rasklubbsstyrelsen.

    Publicerat i: Organisation