Kalender

Förbundets gemensamma händelser finns här i Svenska Brukshundklubbens kalender. Du kan välja att filtrera fram händelser utifrån utskottsområde, dag eller månad.

1 Januari, 2022

  • Sista dag att kalla till års- eller fullmäktigemöte 2022

    Kallelse till års- eller fullmäktige för lokalklubb, rasklubb och distrikt inom Svenska Brukshundklubben utfärdas av styrelsen och ska tillställas varje medlem/lokalklubb/region senast den 1 januari aktuellt år.

    Publicerat i: Organisation

  • Valberedningens preliminära förslag inför kongressen 2022

    Senast den 1 januari ska det preliminära förslaget från förbundets valberedning delges organisationen, enligt valordningen i grundstadgarnas § 10.

    Publicerat i: Organisation Prov & tävling Hundägarutbildning Avel & hälsa Tjänstehund