Licenser

Inom Svenska Brukshundklubben finns ett antal licenser som behövs vid tävlande i olika tävlingsgrenar.

Skydds, IGP & Mondioring

För tävlande inom skydds, IGP och Mondioring finns en teoretisk utbildning som måste genomföras innan man får tävla.

Bestämmelser för licens vid tävlande med skyddshundar (PDF-dokument, 109 kB)

Teoretisk utbildning för licens - utbildningen är under uppbyggnad i webbverktyget SBK Utbildning.

Träningslicens för Mondioring (PDF-dokument, 84 kB)

Ansökan om licens för träning i Mondioring eller tävling med skyddshund (PDF-dokument, 255 kB) (Uppdaterad 2017-02-14)

Ansökan om personlig träningslicens för Mondioring (PDF-dokument, 237 kB) (Uppdaterad 2017-03-07)

Ansökan om personlig licens för tävlande med skyddshund (PDF-dokument, 215 kB) (Uppdaterad 2017-03-07)

Ansökan sker till skyddsansvarig i det distrikt och område där huvudparten av träningen bedrivs.

Drag

Information om licens för tävlande i drag.

Blandras/oregistreras hund

Information om tävlingslicens för blandras/oregistrerad hund.