Agilitysporten drivs vidare som tidigare

Publicerat i: Organisation, Prov & tävling

PRESSMEDDELANDE

Lämna agilitysportens organisation oförändrad är beskedet från Svenska Brukshundklubbens kongress. Det blir ingen verksamhetsklubb för agility då kongressen tog beslutet att avslå förbundsstyrelsens förslag på söndagen.

Därför kommer agilityverksamheten drivas som tidigare, men kongressens delegater uttryckte en stark önskan att Sveriges Hundungdom och Kennelklubbens länsklubbar involveras i utvecklingen av sporten.

– Förbundsstyrelsen kommer nu att jobba vidare med att utveckla de demokratiska påverkansmöjligheterna enligt kongressdelegaternas viljeyttring. Det är just dessa processer som varit viktiga incitament för arbetsgruppen och förbundsstyrelsen, meddelar ordförande Rolf Weiffert direkt efter kongressens avslutande.

Vid ett bifall till styrelsens förslag, hade en verksamhetsklubb för agility bildats under Svenska Brukshundklubbens paraply, med styrelse, stadgar och rösträtt på kongressen, Svenska Brukshundklubbens årsmöte.

Hur kommer beslutet påverka agilityutövarna?

– Kurser och tävlingar arrangeras som vanligt i brukshundklubbar, hundungdoms- och kennelklubbar över hela Sverige, säger generalsekreterare Peter Rimsby. Hur agilitysporten påverkas på sikt vet vi inte i nuläget, fortsätter han.

Utöver kongressens önskan lämnades inga konkreta uppdrag till förbundsstyrelsen att arbeta vidare med i frågan, dock yppades många kreativa idéer som förbundsstyrelsen kommer att arbeta vidare med.

Svenska Brukshundklubbens kongress hålls varje år och är organisationens högst beslutande organ. Där deltar distrikt och rasklubbar som representanter för medlemmarna.

Kontakt

Förbundsordförande Rolf Weiffert 0723-66 17 00
Generalsekreterare Peter Rimsby 08-505 875 01
Kommunikationsansvarig Sanna Ameln 08-505 875 14
www.brukshundklubben.se

Bilder finns för nerladdning via följande länk:

http://www.mynewsdesk.com/se/search/images?query=Svenska+Brukshundklubben&utf8=%E2%9C%93

Svenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubben är en ideell medlemsorganisation, specialklubb i Svenska Kennelklubben och frivillig försvarsorganisation. Utbildning, kurser, prov & tävlingar, avel och hälsa ingår bland aktiviteterna.

Svenska Brukshundklubben har omkring 60 000 medlemmar, närmare 300 lokala klubbar och 17 rikstäckande bruksrasklubbar.