Svenska Brukshundklubbens ställningstagande gällande mondioring

Förbundsstyrelsens uppdrag från kongressens delegater - verka för att införa mondioring som en officiell sport i Sverige.

På Svenska Brukshundklubbens kongress som gick av stapeln 18-19 maj tog kongressen ett beslut gällande Mondioring. Beslutet lyder att "förbundsstyrelsen ska verka för att införa mondioring som en officiell sport i Sverige".

Det innebär att förbundsstyrelsen har fått i uppdrag av kongressen att det fortsatta arbetet i frågan ska sträva efter att sporten ska bli godkänd i Sverige, en process som kan ta många år.

Kongressbeslutet ska därför inte misstolkas som om sporten nu är godkänd.

FS kommer nu diskutera hur man ska arbeta vidare med frågan för att uppfylla kongressbeslutet.