Jagad av hundar – spär på folks fördomar

Svenska Brukshundklubben anser det beklagligt att TV3s program "Jagad av hundar", med premiär idag, spär på fördomarna kring hundars beteende.

I programmet Jagad av hundar ska tre tävlande utföra ett antal uppdrag för att vinna så mycket pengar som möjligt. I det avslutande momentet ska de tävlande springa i en 150 meter lång tunnel och jagas av hundar. TV3 uppger till oss att hundarna är specialtränade inför programmet och att varken hundar eller människor har kommit till skada.

TV3 har inte varit i kontakt med Svenska Brukshundklubben inför eller under inspelningarna av programserien. Hur hundarna tränats eller vilken erfarenhet av hundträning TV3s hundtränare har är för oss okänt.

Det är förkastligt att låta hundar i flock uppmuntras att jaga en person, dessutom en person som helt saknar erfarenhet av denna form av hundträning. Detta gäller all form av hundträning och oberoende av hur vältränade hundarna är.

Vi tycker att det är beklagligt att ett underhållningsprogram, som har potential att nå en bred publik, spär på fördomarna kring hundars beteenden.